Sense categoria
22/07/2020

La detenció policial

Davant d'una detenció policial és important comptar amb l'assistència d'un advocat penalista des de l'inici. L'advocat no només té com a tasca comprovar que la detenció compleix amb tots els…