Defensa Penal

Sànchez+Viu és un despatx d’advocats especialitzats en dret penal i, com a tal, sabem la importància que té comptar amb l’assessorament d’una defensa tècnica preparada que sàpiga plantejar des de l’inici quina és la millor estratègia legal a seguir.

Traçar les diferents solucions possibles a la problemàtica penal que se’ns planteja requereix d’experiència i coneixements específics, per això som un equip format exclusivament en la jurisdicció penal.

Assessorem i defensem tant els interessos de la persona investigada com els de la víctima en tot tipus de procediments penals i per tot tipus de delictes, inclosos els procediments especials com ho són el procediment de violència de gènere, el procediment de menors i el procediment davant el Tribunal del Jurat.

Delicte de lesions i altres delictes contra la persona

Com a advocats experts en dret penal exercim tant la defensa de l’investigat o acusat, com la defensa de la víctima en tot tipus de delictes contra les persones:

 • Delictes contra la vida: assassinat, homicidi dolós i imprudent.
 • Delictes de lesions, incloent les lesions imprudents (molt habituals en els accidents de trànsit), doloses, greus o lleus.
 • Delictes contra la llibertat: amenaces, coaccions, detencions il·legals i segrestos.
 • Delicte de tortures i contra la integritat moral.
 • Delicte d’omissió del deure de socors.
 • Delictes contra la intimitat, la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili: descobriment i revelació de secrets, violació de domicili i domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic.
 • Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual: agressions sexuals, abusos sexuals, assetjament sexual, delictes d’exhibicionisme i provocació sexual.
 • Delictes contra l’honor: calúmnies, injúries. Són els denominats delictes privats i per a la seva persecució, és imprescindible que la víctima es personi com a acusació particular amb advocat i procurador.
 • Delictes contra les relacions familiars: impagaments de pensions d’aliments, trencament dels deures de custòdia, sostracció de menors, abandonament de família, menors o persones amb discapacitat necessitades d’espacial protecció.
 • Delictes en l’àmbit de la violència domèstica i de gènere. Un supòsit de violència de gènere és quan el delicte que es comet és contra la dona per qui sigui o hagi estat el seu cònjuge o estigui o hagi estat lligat a ella per una anàloga relació d’afectivitat, inclús sense convivència. En el cas d’haver estat víctima de violència de gènere és summament important comptar amb assessorament legal abans d’interposar la denúncia, essent convenient a més, si es pensa sol·licitar una ordre de protecció. A diferència de l’anterior, un supòsit de violència domèstica és quan el delicte es comet en el si familiar entre persones que conviuen en una mateixa llar, és a dir, entre pares, fills, germans o menors i persones amb discapacitat que necessitin d’especial protecció.

Delictes de robatori i furt i altres delictes contra el patrimoni

Com a advocats experts en dret penal exercim tant la defensa de l’investigat o acusat, com la defensa de la víctima en tot tipus de delictes contra el patrimoni, com ara:

 • Delicte de furts. El furt és l’apoderament il·legítim d’una cosa moble aliena sense emprar força en les coses, ni violència o intimidació en les persones.
 • Delicte de robatoris. A diferència del delicte de furt, en el delicte de robatori, l’apoderament il·legítim de la cosa moble aliena es produeix amb força en les coses per a accedir o abandonar el lloc on es troben, o violència o intimidacions en les persones, sigui en cometre el delicte, per a protegir la fugida, o sobre els que acudissin en auxili de la víctima o que el persegueixin.
 • Delicte d’extorsió.
 • Delicte de robatori i furt d’ús de vehicles.
 • Delicte d’usurpació de béns immobles.

Alcoholèmia i altres delictes contra la seguretat viària

Com a advocats experts en dret penal exercim tant la defensa de l’investigat o acusat, com la defensa de la víctima en tot tipus de delictes contra la seguretat viària. Els principals delictes contra la seguretat viària són:

 • Alcoholèmia. La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques està tipificat com a delicte quan la taxa d’alcohol en aire espirat és superior a 0,60 mil·ligrams per litre o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre o fins i tot, sense superar aquestes xifres, la conducció del vehicle sota els símptomes de la ingesta de begudes alcohòliques. En aquests casos, és important comptar amb un advocat penalista especialitzat en alcoholèmies des de l’inici a l’efecte de poder impugnar les proves realitzades -sempre que sigui possible i necessari-.
 • Conducció sota l’efecte de substàncies estupefaents.
 • Conducció sense permís o llicència.
 • Conducció temerària.
 • Excés de velocitat. La conducció d’un vehicle o un ciclomotor a una velocitat superior en seixanta quilòmetres per hora en via urbana o en vuitanta quilòmetres per hora en via interurbana a la permesa reglamentàriament, és constitutiva de delicte.
 • La negativa a realitzar les proves d’alcoholèmia també és un delicte.

Tràfic de drogues

Com a advocats experts en dret penal tenim una àmplia experiència com a defensa en procediments relacionats amb el tràfic de drogues. En aquest tipus de delictes es castiguen multitud d’actes, des del cultiu, l’elaboració o el trànsit, fins a qui promogui, afavoreixi o faciliti el consum il·legal d’estupefaents, i fins i tot a qui els posseeixi amb aquestes finalitats.

En els procediments que es segueixen per delictes de tràfic de drogues hi ha molts factors que han de tenir-se en compte: la conducta concreta, la quantia confiscada, si la persona investigada és o no consumidora de drogues, si el delicte es connecta d’alguna manera amb organitzacions o grups criminals, entre altres, sent que les penes sol·licitades pel Ministeri Fiscal poden veure’s notòriament elevades segons el cas.

Comptar amb una defensa amb experiència i coneixements específics en l’àmbit de conductes relaciones amb el tràfic de drogues és indispensable per a donar amb la solució que presenta el seu cas.

Altres delictes

Com a advocats experts en dret penal exercim tant la defensa de l’investigat o acusat, com la defensa de la víctima en tot tipus de delictes:

 • Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
 • Delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, protecció de patrimoni històric i medi ambient.
 • Delictes de falsedats: delicte de falsedat de moneda, targetes de crèdit i efectes timbrats, delicte de falsedat de document públics, oficials, mercantils o privats, delicte d’usurpacions d’estat civil o de les funcions públiques.
 • Delictes contra l’Administració pública: prevaricació, desobediència i denegació d’auxili, suborn, tràfic d’influències, malversació.
 • Delictes contra l’Administració de la Justícia: delicte de prevaricació, delicte d’encobriment, denúncies falses, delicte de fals testimonia, delicte d’obstrucció a la justícia i deslleialtat professional, delicte de trencament de condemna.
 • Delictes contra l’ordre públic: delicte de sedició, delicte d’atemptats contra l’autoritat, delicte de resistència i desobediència, delicte de desordres públics, delicte de tinença, tràfic i dipòsit d’armes, i delicte de pertinença a organitzacions i grups criminals.

Menors

Quan el procediment penal es dirigeix contra una persona menor d’edat d’entre 14 i 18 anys estem davant una jurisdicció especial, amb un procediment de naturalesa penal basat en el principi del superior interès del menor.

Entre altres especificitats, una de les majors diferències respecte al procediment penal d’adults és que entra en joc l’equip tècnic, integrat per educadors socials i psicòlegs, que fan un seguiment del menor durant tot el procediment i redacten un informe tècnic sobre la situació judicial, familiar, personal, de l’entorn social, entre altres circumstàncies rellevants del menor. També són els encarregats d’emetre la proposta de les mesures educatives que han d’aplicar-se en cas de condemna, per la qual cosa la seva opinió condicionarà el tipus de mesura educativa que s’imposi si el menor acaba sent condemnat.

Com a advocats experts en dret penal comptem amb una àmplia experiència en la defensa dels menors en aquesta jurisdicció especial. Donem molta importància al seu seguiment i en posar en relleu la base educativa que ha de regir en tots els procediments especials de menors.

Cancel·lació d'antecedents penals

La condemna d’un delicte comporta l’aparició d’antecedents penals que poden ser un obstacle a l’hora d’accedir a llocs de treball en les administracions públiques, i actualment, fins i tot, en determinades empreses privades.

Així mateix, són un obstacle per a persones estrangeres que volen regularitzar la seva situació administrativa o renovar els permisos de residència i treball.

Com a advocats experts en dret penal assessorem sobre els requisits per a cancel·lar antecedents penals i tramitem la seva cancel·lació.

Assistència en comissaria a persones detingudes o investigades

Comptar des del moment de la detenció amb una defensa penal especialitzada és fonamental per a construir l’estratègia legal i la base sobre la qual es fundarà la defensa, a fi, també, per assegurar que es respecten tots els drets que té la persona detinguda i investigada.

Per aquest motiu, comptem amb un telèfon d’urgència, les 24 hores del dia, per assessorar i defensar al client davant una detenció o citació, tan en seu policial com judicial.